EKO ČAS U OŠ „HAMZA HUMO“


Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa“ uspješno je implementiralo projekat „Mali eko čuvari grada“ koji je finansiran od strane  Grada Zenica. Projekat je implementiran u 5 osnovnih škola na području Grada Zenica. U odabranim školama održane su radionice na temu odlaganja otpada pod nazivom „EKO ČAS“. Odabrane su škole pretežno iz ruralnih sredina Grada Zenica jer u tim sredinama, za razliku od grada, pitanje odlaganja otpada nije adekvatno regulisano te je važno podizati svijest, pogotov najmlađe populacije, o problematici. Jedna takva radinica održana je i u Osnovnoj školi „Hamza Humo“ u Babinu. Radionici su prisustvovali učenici od petog do devetog razreda koji pohađaju eko sekciju. Učenici su veoma zainteresovani za temu te su u sklopu radionice dali kreativne prijedloge o regulisanju otpada. U okviru radionice „EKO ČAS“ učenici su imali priliku da slušaju prezentaciju na temu vrsta otpada, njegovog odlaganja i ponovne upotrebe, a također su naučili i koji materijali se mogu koristiti za izradu komposta. Učenicima je također podijeljeno sjeme začinskog bilja koje sami trebaju posaditi. Cilj ove aktivnosti bio je da se učenici potaknu da preuzmu aktivnu ulogu u brizi za okoliš i da na taj način potaknu i svoju zajednicu da se uključi u aktivnosti zaštite okoliša. Za učenike su pripremljeni i mali pokloni koji su im podijeljeni po završetku radionice: majice, cekeri, letci i bilježnice. Fotografije sa radionice pogledajte u nastavku.
Oznake: , , ,