EDUKATIVNO-KREATIVNE RADIONICE ORGANIZOVANE U OŠ „ENVER ČOLAKOVIĆ“


Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa“ je na području Grada Zenica uspješno implementiralo projekat „Mali eko čuvari grada“ koji je finansiran od strane  Grada Zenica. U okviru implementacije projektnih aktivnosti posjetili smo 5 osnovnih škola iz ruralnih područja Grada Zenica, U školama su organizovane edukativno-kreativne radionice o odlaganju i ponovnoj upotrebi otpada. U petak, 27.12.2019. radionica „EKO ČAS“ organizovana je u Osnovnoj školi „Enver Čolaković“ u Janjićima. Radionica u trajanju od jednog školskog časa održana je u sklopu eko sekcije koju pohađaju učenici od petog do devetog razreda. Učenici su na radionici slušali prezentaciju o vrstama otpada, njegovom selektivnom odlaganju i mogućnosti ponovne upotrebe. Poseban akcenat stavljen je na biootpad, kompost i kompostiranje. Učenici su imali priliku da nauče kako da naprave svoj vlastiti kompost. Nakon toga su imali priliku da crtanjem izraze ono što za njih predstavlja otpad.  Učenicima je također podijeljeno i začinsko bilje, a cilj ove aktivnosti bio je promocija zaštite okoliša u zajednici. Nakon radionice, učenici su na poklon dobili promotivne majice, cekere, letke i bilježnice. Fotografije pogledajte u nastavku.
Oznake: , , , ,