E GRUPA IMPLEMENTIRALA PROJEKAT „MALI EKO ČUVARI GRADA“


Na području našeg grada u periodu od septembra do decembra 2019. godine uspješno su implementirane edukativno – kreativne radionice namijenjene djeci.

Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa“ uspješno je implementiralo projekat „Mali EKO čuvari grada“ koji je finansiran od strane  Grada Zenica.

U implementaciju aktivnosti uključeno je 5 osnovnih škola u kojima su realizovane edukativno – kreativne radionice pod nazivom „EKO ČAS“ o odlaganju i ponovnoj upotrebi otpada. Radionice su održane u 5 osnovnih škola:

  • OŠ „Ahmed Muradbegović“ u Stranjanima
  • OŠ „Hasan Kikić“ u Tetovu
  • OŠ „Aleksa Šantić“ u Perinom Hanu
  • OŠ „Hamza Humo“ u Babinu i
  • OŠ „Enver Čolaković“ u Janjićima.

Projekat je bio fokusiran na ruralne sredine na području Grada Zenica, obzirom da je pitanje odlaganja i recikliranja otpada u gradu regulisano, dok su ruralna područja među prvim i najvećim zagađivačima okoliša. U ruralnim područjima je također prisutan i najveći broj divljih deponija koje imaju štetan utjecaj kako na okoliš, tako i na zdravlje stanovnika.

Implementacijom projekta nastojao se staviti akcenat na podizanje svijesti mladih koji treba da, prije svega, nauče cijeniti svoje životno okruženje, da ga štite i čuvaju, te shvate da na taj način direkno utječu na kolektivnu svijest društva i samim time na dobrobit planete.

Također, ovim projektom se nastojalo ukazati na određene promjene ponašanja prema okolini a koje znatno i svakodnevno, utiču na unapređenje životne sredine. Poseban akcenat stavljen je na značaj selektivnog odlaganja otpada i njegove ponovne upotrebe.

Nakon svake usješno završene radionice, učenici su nagrađeni simboličnim poklonima u obliku promotivnih materijala: majice, ceker torbice, edukativne brošure isl.

Osim eko časa, realizovana je i aktivnost „EKO DAN“. U okviru ove aktivnosti, organizovana je podjela začinskog bilja za svu djecu koja su učestvovala u projektu. Organizovana je i kampanja podizanja svijesti tokom koje je građanima distribuirani promotivni materijal, a cilj same aktivnosti bio je podizanje svijesti šire javnosti o važnosti selektivnog odlaganja otpada i ponovne upotrebe određenih vrsta otpada. Kapanja je provedena i u ruralnim područjima, u mjestima gdje se nalaze škole koje su učestvovale u projektu.

U sklopu projekta snimljen je i promotivni video spot koji sadrži isječke sa svih održanih radionica i drugih projektnih aktivnosti.

Kroz samo implementiranje projektnih aktivnosti koje su se odnosile i na zabavne i inovativne prezentacije kao i edukativne radionice, te kroz reakcije učenika, pokazalo se da su ovakvi sadržaji potpuno prihvatljivi i dobrodošli, čime se ostavlja prostor i za buduće slične projekte. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji!