E GRUPA I INPUT IMPLEMENTIRAJU PROJEKAT FINANSIRAN OD EVROPSKE UNIJE


Udruženje za unapređenje životne sredine E grupa i Centar za mlade INPUT organizovali su nekoliko radnih sastanaka u sklopu projekta „Razvoj poduzetničkih i poslovnih vještina kod mladih“.

Ovaj projekat se implementira u sklopu inicijativne WEB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, koordiniran od strane Beogradske otvorene škole, uz finansijsku podršku EU.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta civilnog sektora uz poboljšanje zaposlenosti mladih, a posebno žena u Zeničko-dobojskom kantonu. Jedan od ciljeva projekta je i pružanje obuka o pokretanju vlastitog biznisa ali i razvijanju poduzetničkih vještina i osnova poslovanja kod osoba koje žive u ruralnim područjima, a koje imaju niži stepen obrazovanja.

Planirano je da mladi i nezaposleni ljudi i nevladin sektor u sklopu navedenog projekta daju inicijativu organima vlasti i službama za zapošljavanje na području Zeničko-dobojskog kantona u vidu pisma namjere u kojem će pokušati dati prijedlog inovativnog programa za zapošljavanje.

Pored navedenog kroz projekat će se nastojati utjecati na podizanje svijesti javnosti o važnosti međusobnog dijaloga između javnih, privatnih institucija i nevladnig sektora koji igraju ključnu ulogu u našem društvu.