Kategorija: PROJEKTI

Nova terenska istraživanja na planini Orjen

Udruženje za unapređenje životne sredine E grupa dogovorilo je sa projektnim partnerima EnvPro iz Crne Gore novi ciklus terenskih istraživanja endemične flore na planini Orjen. Terenska istraživanja planirana su za period od 30. jula do 1. avgusta 2019. godine, te je dogovoreno da mjesto sastanka

Endemska biljna vrsta Linum Elegans i njen status

U sklopu terenskih istraživanja organizovanih od strane Udruženja za unapređenje životne srdine E grupa, na planini Orjen u Bosni i Hercegovini, utvrđeno je prisustvo endemske biljke Linum elegans na određenim lokalitetima.   Linum elegans Spruner ex Boiss. je zakonom strogo zaštićena biljna vrsta u Hrvatskoj, a u Bosni i

Utvrđeni lokaliteti na kojima je prisutna endemska biljka Linum elegans na planini Orjen u Bosni i Hercegovini

Udruženje za unapređenje životne sredine E grupa u junu ove godine organizovalo je terenske posjete na planinu Orjen u sklopu implementacije projekta “Očuvanje endemskih bilaka na planini Orjen u Bosni i Hercegovini”. Prilikom terenskih istraživanja utvrđeno je prisustvo endemske biljke Linum elegans (otmjeni lan).  Linum elegans Spruner ex Boiss.

Grad Zenica / Predstavljen projekat TEESCHOOLS: Projekt namijenjen Transferu energetske efikasnosti u Mediteranskim školama

U Dubrovnik City Centru, dana 12.06.2019. godine, održana je konferencija za medije povodom predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta TEESCHOOLS – Transfer of Energy Efficiency in Mediterranean Schools podržanog i finansiranog iz sredstava EU InteregMED Programme.   Projekat TEESCHOOLS (Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS – “Transfer

E grupa organizovanala terenske posjete na planini Orjen u Bosni i Hercegovini

Udruženje za unapređenje životne sredine E grupa u junu je organizovalo terenske posjete na planinu Orjen. Tokom terenskih posjeta utvrđeni su lokaliteti na kojima je prisutna endemska biljna vrsta Linum elegans Spruner ex Boiss. Planinu Orjen karakteriše specifičan floristički sastav formiran usljed velikog dijapazona nadmorskih visina, geografskog položaja

E grupa potpisala ugovor sa Gradom Zenica za projekat „Mali EKO čuvari grada“

Gradska uprava Grada Zenica, je u srijedu, 12.6.2019. godine bila centar dešavanja za organizacije civilnog društva sa područja Grada Zenica. Naime, organizovano je potpisivanje ugovora sa organizacijama civilnog društva/nevladnim organizacijama sa područja Grada Zenica, koje su odabrane po Javnom pozivu za dodjelu budžetskih sredstava za

Utvrđeni lokaliteti na kojima je prisutna endemska biljka Linum elegans na planini Orjen u Bosni i Hercegovini

Udruženje za unapređenje životne sredine E grupa u junu ove godine organizovalo je terenske posjete na planinu Orjen u sklopu implementacije projekta “Očuvanje endemskih bilaka na planini Orjen u Bosni i Hercegovini”. Prilikom terenskih istraživanja utvrđeno je prisustvo endemske biljke Linum elegans (otmjeni lan).  Linum elegans Spruner ex Boiss.

Početak terenskih aktivnosti u sklopu projekta «Očuvanje endemskih biljaka na području planine Orjen u Bosni i Hercegovini»

Početkom juna 2019. godine održane su prve terenske aktivnosti u sklopu implementacije projekta, kojim je planirano promatranje značajnih endemskih biljaka na području Orjena i Bijele gore u Bosni i Hercegovini. Članica tima E grupe je učestvovala u prvim izlascima na teren i terenskim istraživanjima projektnog

U sklopu projekta «Očuvanje endemskih biljaka na planini Orjen U Bosni i Hercegovini» održana prezentacija planiranih aktivnosti volonterima koji imaju učešće na projektu

Tokom prethodne sedmice, u prostorijama E grupe, održana je prezentacija, kojom su volonteri sa učešćem na projektu informisani o planiranim aktivnostima na području planine Orjen. Tokom implementacije projekta kontinuirano će se vršiti edukacija mladih stručnjaka sa učešćem u ovom projektu na terenskim istraživanjima, koja će

Održan Kick-off meeting sa projektnim partnerom EnvPro iz Crne Gore

Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa“ organizovalo je Kick-off meeting sa projektnim partnerima NVO „Environment Programme (EnvPro)–Program za životnu sredinu“ iz Crne Gore, koji paralelno rade na implementaciji vlastitog projekta pod nazivom „Conservation of endemic, rare and threatened plant species on Mt. Orjen“. Na sastanku