EDUKATIVNO-KREATIVNE RADIONICE ORGANIZOVANE U OŠ „ENVER ČOLAKOVIĆ“

Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa“ je na području Grada Zenica uspješno implementiralo projekat „Mali eko čuvari grada“ koji je finansiran od strane  Grada Zenica. U okviru implementacije projektnih aktivnosti posjetili smo 5 osnovnih škola iz ruralnih područja Grada Zenica, U školama su organizovane

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU RAZVOJA PODUZETNIČKIH I POSLOVNIH VJEŠTINA

Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa Zenica“ i Centar za mlade INPUT implementiraju projekta pod nazivom Razvoj poduzetničkih i poslovnih vještina kod mladih. Projekat se implementira u sklopu inicijative WEB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, koordiniran od strane Beogradske

EKO ČAS U OŠ „HAMZA HUMO“

Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa“ uspješno je implementiralo projekat „Mali eko čuvari grada“ koji je finansiran od strane  Grada Zenica. Projekat je implementiran u 5 osnovnih škola na području Grada Zenica. U odabranim školama održane su radionice na temu odlaganja otpada pod nazivom

E GRUPA IMPLEMENTIRALA PROJEKAT „MALI EKO ČUVARI GRADA“

Na području našeg grada u periodu od septembra do decembra 2019. godine uspješno su implementirane edukativno – kreativne radionice namijenjene djeci. Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa“ uspješno je implementiralo projekat „Mali EKO čuvari grada“ koji je finansiran od strane  Grada Zenica. U implementaciju

E GRUPA IMPLEMENTIRALA PROJEKAT „MALI EKO ČUVARI GRADA“

Na području Grada Zenica, Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa“ uspješno je implementiralo projekat „Mali eko čuvari grada“ koji je finansiran od strane  Grada Zenica. U implementaciju aktivnosti uključeno je 5 osnovnih škola u kojima su realizovane edukativno – kreativne radionice pod nazivom „EKO

E GRUPA I INPUT IMPLEMENTIRAJU PROJEKAT FINANSIRAN OD EVROPSKE UNIJE

Udruženje za unapređenje životne sredine E grupa i Centar za mlade INPUT organizovali su nekoliko radnih sastanaka u sklopu projekta „Razvoj poduzetničkih i poslovnih vještina kod mladih“. Ovaj projekat se implementira u sklopu inicijativne WEB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support,

E GRUPA I INPUT ORGANIZOVALI SASTANAK U SKLOPU PROJEKTA „RAZVIJANJE PODUZETNIČKIH I POSLOVNIH VJEŠTINA KOD MLADIH“

Udruženje za unapređenje životne sredine E grupa i Centar za mlade INPUT organizovali su radni sastanak u sklopu projekta „Razvoj poduzetničkih i poslovnih vještina kod mladih“. Ovaj projekat se implementira u sklopu inicijativne WEB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, koordiniran

EDUKATIVNO – kreativna radionica organizovana u OŠ „Aleksa Šantić“

Udruženje za unapređenje životne sredine „E grupa“ uspješno je implementiralo projekat „Mali EKO čuvari grada“ koji je finansiran od strane  Grada Zenica. U sklopu projekta Udruženje je posjetilo 5 osnovnih škola sa područja Grada Zenica, gdje su održane edukativno-kreativne radionice na temu pravilog odlaganja otpada.

RADIONICE ZA DJECU U OŠ „HASAN KIKIĆ“

U okviru projekta „Mali eko čuvari grada“, Udruženje za unapređenje životne sredine E grupa je na području Grada Zenica održalo edukativno-kreativne radionice. Pomenuti projekat finansiran je od strane Grada Zenica. U implementaciju projektnih aktivnosti uključeno je 5 osnovnih škola iz ruralnih sredina na pdručju Grada

Dobro došli na našu web stranicu!

Čuvajmo Zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo ih posudili od svojih potomaka.